Begagnade Truckar Till Salu

truckInnan köp av en begagnad truck behöver du tänka på en rad olika saker. Det viktigaste är att välja ett märke som är känt för sin kvalité och som sällan kräver reparationer. De truckmärken som de flesta personer funderar på att köpa är Atlet, Cesab, Manitou och ABEKO.

Vid val av märke är det viktigt att handla från en återförsäljare som både kan erbjuda service, garanti, och som också har ingående kunskap om de eventuella fel som kan uppstå, beroende på modell och tillverkningsår.

För dig som är intresserad av begagnade truckar (https://www.hestratruck.se/sv/begagnat/) finns flera olika marknadsplatser och leverantörer.

truck2

Det är också viktigt att fundera på om det är en dieseltruck eller eltruck som ska inhandlas. Driftkostnaderna skiljer sig givetvis åt beroende på val. I regel används eltruckar inomhus på lager, jämfört med dieseltruckar som oftare används utomhus där gods ska transporteras längre sträckor.

Före köp bör därför denna fråga redas ut. Därefter återstår valet av vilken typ av truck som behövs i verksamheten.

Olika typer av truckar

  • Motviktstruck – De flesta truckar är idag av denna typ. Dess viktigaste kännetecken är att de har en motvikt av varierande storlek, beroende på hur många ton den är avsedd för att lyfta. Vanligtvis lämpar den sig väl för arbete i lager som inte är speciellt precisionskrävande. Dessa finns i utförande som både eltruckar och dieseltruckar. Detta är också den vanligaste trucktypen.
  • Brädgårdstruck – I sågverksamheter och timmertransporter behövs truckar med gafflar och tillhörande motvikt på bakpartiet. I vardagligt tal benämns dessa ofta som gaffeltruckar.
  • Påhängstruck – De lastbilsförare som fraktar gods och som alltid vill ha möjlighet att köra iväg det för inlastning bör hänga upp en påhängstruck bak på lastbilen för att vara säker på att godset alltid kan levereras till slutdestinationen.
  • Låglyftare – Dessa används i vanliga fall för transport av pallar inne på lagret. De kan återfinnas med eller utan plattform att åka på. En vanlig tillverkare av denna typ är Manitou.
  • Dragtruck – Används vanligtvis för att frakta gods på släpvagn. Finns med en rad olika motorkapaciteter beroende på användningsområde.

Olyckor i samband med framförande av truckar

truck3En av de mest olycksdrabbade yrkesgrupperna i Sverige är truckförare. De flesta olyckor sker i samband med att föraren tappar kontrollen över trucken. Därför är det viktigt att välja en truck som är utformad för att skapa hög säkerhet. En av de mest viktiga faktorerna är sikten från förarhytten. Denna måste vara tillräckligt god för att låta föraren kunna se 360 grader runt trucken samt uppåt, då lasten lyfts över marken.

Det är inte heller ovanligt med olika typer av förslitningsskador som uppkommer i samband med felaktigt utformade truckar. Arbetsmiljöverket har riktlinjer för hur truckar ska framföras på bästa sätt, och med säkerhet i åtanke. Om du själv eller dina anställda kör truck i arbetet är det därför viktigt att läsa igenom vilka regler som gäller innan ett nytt inköp, samt för att bättre kunna handskas med nuvarande maskiner.

truck4När du köper en begagnad truck är det viktigt att vara medveten om att den faktiskt måste uppfylla de säkerhetskrav som är lämpliga att ställa, samt att den är ergonomiskt utformad för att minska risken för skador på föraren.